ارزیابی اقتصادی ، به تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت طرح از دید جامعه می پردازد . در چنین بررسی ، بیشتر به هزینه و سودآوری جامعه توجه می شود و این ممکن است متفاوت باشد با حالتی که صرفاً هزینه و منفعت موسسه مد نظر است .

سوالاتی که در این مقوله می تواند مطرح گردد عبارتند از :

–  هزینه و منغعت مستقیم طرح وقتی که بر مبنای قیمت های سایه ای محاسبه می گردد چقدر است ؟

–  اثرات طرح روی توزیع درآمد در جامعه چگونه است ؟

–  اثرات طرح روی میزان صرفه جویی و سرمایه گذاری در جامعه چگونه است ؟

–  طرح چه سهمی در خودکفائی ، اشتغال و نظم اجتماعی جامعه دارد ؟

کارآفرینان و مدیران ارشد سرمایه گذاری و مالی شرکت ها همیشه پیش‌روی خود فرصت‌ها و پروژه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود دارند. این پروژه‌ها از جهت سودآوری و هزینه‌های مختلف جانبی بایکدیگر تمایزاتی دارند که برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های مختلف مطلوبیت و جذابیت‌های متفاوتی برای استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند. بعضی از آن ها نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های  بیشتری در طول دوره سرمایه‌گذاری دارند و بعضی دیگر از جهت زمان، طولانی‌تر می باشند و یا دوره‌های بازگشت سرمایه در آنها کمتر از بقیه است. از این رو پروژه‌های مختلف می‌بایست بصورت منصفانه مورد تحلیل و ارزیابی مالی و اقتصادی قرار گیرند و با توجه به شرایط سرمایه‌گذاران و تحلیل‌های هزینه‌فرصت آنها تصمیم به انتخاب بین پروژه‌ها بگیرند.

یکی از مهمترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران انتخاب طرح‌های‌‌ پربازده و کم‌ریسک است. طرح‌هایی که از نظر زمانی، در زمان معقولی به بار بنشینند و از نظر سودآوری، سود قابل قبولی را به همراه داشته باشند. از این رو ارزیابی اقتصادی طرح ها یکی از مهمترین مسائل پیش‌روی سرمایه‌گذاران است.برای ارزیابی اقتصادی طرح ها، ملاک‌های بسیار زیادی لازم است تا بررسی شود.

تعیین وضعیت سودآوری طرح، نرخ بازده داخلی، تحلیل تاثیر متغیرهای اقتصادی بر‌روی طرح، انتخاب نقطه سر به سر مناسب تحلیل هزینه‌ها و استهلاک از جمله این موارد می‌باشند.